دیروز 10 دستور غذای محبوب سال 2021 را به اشتراک گذاشتم، اما امروز کمی خودخواه هستم و به اشتراک می گذارم برترین دستور العمل های مورد علاقه شخصی من از دستور العمل های ارسال شده در سال 2021.

تعدادی از آنها مانند 10 برتر دیروز هستند، اما بسیاری از آنها متفاوت هستند. چی میتونم بگم، من مشتاق شکلات هستم و در راند آپ دیروز به اندازه کافی شکلات نبود. 🙂

می دانم که مثل یک رکورد شکسته هستم، اما من مطمئنا از بودن شما در اینجا قدردانی می کنم. این وبلاگ بدون شما هیچ چیز نخواهد بود. و این یک حقیقت ابدی است.

در سال 2022 می بینمت! بنابراین، بسیاری از چیزهای خوب برای سال آینده، من می توانم آن را احساس کنم.

آیا دستور پخت خاصی که می خواهید در سال آینده نمایش داده شود؟ در زیر نظر دهید و من آنها را به لیست خود اضافه خواهم کرد!