سود دولت و ضرر 120 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو


قیمت گذاری نظارتی و دخالت بی چون و چرای دولت که در تعیین قیمت خودرو، همواره مورد انتقاد گروه خودروسازان و قطعه سازان بوده است و به نظر می رسد این کابوس قدیمی پایانی نخواهد داشت. تاکید بر این سیاست بیهوده باعث زیان 120 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو شد آمده است

به گفته رئیس انجمن ویژه شرکت‌های همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان: سیاست قیمت‌گذاری اجباری جز چالش‌های فراوان و زیان‌های بزرگ برای صنعت خودرو نتیجه دیگری ندارد.

به گفته وی: مدیریت موثر بازار خودرو منوط به دو شرط مهم است که در صورت تحقق 90 درصد مشکلات صنعت خودرو برطرف می شود؛ یکی عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و دیگری واگذاری کنترل خودرو به سهامداران

از طرفی صنعت خودرو می تواند از طریق صادرات سودآور باشد. تجربه تحویل هزاران وسیله نقلیه به بازار ونزوئلااین بازی را توجیه و نمایش دهید.

اما چالش بزرگ دیگری بر صنعت خودرو سایه افکنده است که ربطی به تحریم ندارد و مستقیماً به دولت مربوط می شود. تاکید دولت بر ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری متفاوت است ضرر 120 هزار تومانی صنعت خودرو تاکنون دستاورد دیگری نداشته است.

به گفته دبیر اتحادیه ویژه شرکت های صنفی: تعرفه بیش از تحریم های بین المللی به صنعت خودروی کشور لطمه زده است. رعایت این سیاست نه به نفع خودروساز و نه به نفع مشتری است. بلکه با ایجاد رانت های ویژه، نقش دلال را در بنگاه ها پررنگ تر می کند و باعث افزایش درخواست های نادرست می شود».

عجیب تر از آن، دولت حتی در تئوری برنامه ای برای حذف تعرفه ارائه نمی دهد. به عنوان مثال می توان از طریق قیمت آزاد فرصت ارائه خودرو به مشتری نهایی را افزایش داد و مالیات سنگینی را برای دلالان و فروشندگان خودرو در نظر گرفت اما تاکنون حتی به بررسی چنین سیستمی حتی توجه نشده است. . به عنوان یک پیشنهاد اولیه