استراتژی ورزش جوانان | health.gov


استراتژی ملی ورزش جوانان (NYSS) منبع ارزشمندی برای سیاست گذاران و سیاست گذاران کلیدی در ورزش جوانان است. هدف این است که فرهنگ ورزش جوانان ایالات متحده را برای یک چشم انداز متحد کنید: روزی همه جوانان فرصت ، انگیزه و مشارکت در ورزش را خواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید