اهمیت خوردن صبحانه – وب سایت رسمی محمد صفریان


صبحانه مهمترین وعده غذایی است – روز شما را می سازد یا نه. صبحانه باید حدود 20 درصد از انرژی روزانه شما باشد. حتی اکثر مردم ، به دلیل عدم درک میزان این مواد غذایی و مواد مغذی ، ممکن است چربی و مواد مغذی کافی بخورند یا نخورند.

مطالعات نشان داده است که نه تنها صبحانه ، بلکه منظم بودن و تداوم آن برای تغییر وزن مفید است. کمبود صبحانه در کشورهای مختلف گزارش شده است و این روند در بین نوجوانان شایع تر است. برخی مطالعات بین خوردن صبحانه و چاقی و اضافه وزن ارتباطی نشان داده اند و نخوردن منظم صبحانه یکی از دلایل اضافه وزن و چاقی نوجوانان است.

دیدگاهتان را بنویسید