اکتبر عضو ماه رنی لول


TFE می خواهد از عضو ماه اکتبر ما ، Renee Loll تشکر کند! او در هر دو مسابقه عضویت دارد و در سال 2018 به TFE One Loudoun ملحق می شود و در سال 2019 به South Riding می رود. رنی دارای مدرک علوم ورزشی است و نزدیک به 20 سال است که یک ورزشکار سه گانه است. هفت روز در هفته او بین ورزش و تمرینات با وزنه برای قدرت تمرین می کند. رنی می گوید از کار در TFE لذت می برد …

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید