این اولین عکس های تقویت کننده COVID شما خواهد بود • کاپیتان سلامتی


این اولین عکس های تقویت کننده COVID را دریافت می کند 1

اگرچه بیشتر و بیشتر آمریکایی ها در برابر COVID-19 واکسینه می شوند ، ظهور جهش های جدید SARS-CoV-2 و طیف گسترده ای از عفونت ها موضوع جدیدی را برای بحث به ارمغان آورده است: نیاز به تزریق تقویت کننده.

چه زمانی مردم این تصاویر جذاب را دریافت می کنند و مهمتر از همه ، چه کسی آنها را دریافت می کند؟ مشابه واکسن ، به نظر می رسد که تزریق تقویت کننده بر اساس یک رویکرد سیستمیک انجام می شود و ضعیف ترین مناطق آنها را در اولویت قرار می دهد.

به خواندن ادامه دهید تا در مورد اجرای اسلحه اطلاعات بیشتری کسب کنید ، در حالی که باید انتظار داشته باشید فردی را پیدا کنید که شما و همچنین افسران باید در مورد افراد مورد نیاز صحبت کنید.

1234567891011 »دیدگاهتان را بنویسید