به همین دلیل میمیها مایک را مجبور کرد تا 245 پوند وزن کم کندبه همین دلیل میمیها مایک را مجبور کرد تا 245 پوند وزن کم کند

مایک هر شب فکر می کرد که دچار حمله قلبی می شود. داستان الهام بخش او در مورد کاهش وزن و کاهش وزن را بررسی کنید.

پست چگونه همه گیری ها باعث تحریک مایک برای از دست دادن 245 پوند شد اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید