تاسی پان هالومی و سبزیجات مدیترانه ای


این غذای گیاهی خوشمزه وان پان شما را به جزایر یونان می برد! هالومی پوست دهان شما کاملاً با ترکیبی از میوه های مدیترانه ای جور می شود ، با بالزامیک تمام شده و با حمص خامه ای سرو می شود. امکان جفت شدن با نان پیتا

سرویس: 2

دیدگاهتان را بنویسید