جولای عضو ماه ناتالی سالتر از تیرا اکه


TFE از عضو ماه جولای ما ، ناتالی سالتر از South Riding تشکر می کند! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او وزن مورد نظر بود ، اما یک دوره زمانی و یک دوره قرنطینه وجود داشت که وزن او بازگشت. ناتالی گفت که عکسهای خودش را دیده و تصمیم گرفته است که نمی خواهد سبک زندگی سالمی را که زندگی می کند داشته باشد. تا پایان سال 2020 ، او 60 پوند وزن داشت …

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید