دستور العمل PD Dip Premium Artichoke Mock


این بازسازی گیاهی بدون افزودنی از دیپ کنگر فرنگی اسفناج پنیری بدون چربی است و با جایگزینی برای قلب آرتیشو با پوشش شیمیایی افزایش یافته است. اوکارا با فیبر بالا بافتی عالی به همراه سلامتی را به این غوطه ور می دهد. تغییرات را تا زمانی که دیپ بلعیده نشده است به اشتراک نگذارید. همه فکر می کنند که این غذای کلاسیک کنگر فرنگی پرچرب اسفناج است. فقط من و شما می دانیم که این سالم ترین چیزی بود که امسال خوردند.

جولی ماری