رفتار خود را با دکتر اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به نمایش کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در ارائه امروز ، متخصص زیست شناسی استنفورد ، دکتر اندرو هوبرمن ، حضور داشت. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای بازنشستگی بدون جهت ، بله – حتی اگر این شلوار هوشمند در حال فعالیت است ، تعادل زندگی را دوست داشته باشید. دکتر هوبرمن نقش مهمی در توضیح مفاهیم پیچیده در زبان انسان ایفا کرد. او مهمان است و من همچنین باید متعهد باشم که در مورد مردم و پاسخ هایمان صحبت کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید