سامسونگ در سال 2022 تولید گوشی های خود را کاهش می دهد


به گزارش وب سایت کره ای “The Elec” سامسونگ ظاهراً قصد دارد تمرکز و برنامه تولید موبایل را در سال 2022 تغییر دهد و در عوض به بازار عرضه شود 300 میلیون این دستگاه 40 میلیون دستگاه کمتر و حدود 260 میلیون گوشی خواهد فروخت که رقمی کمتر از تخمین های عرضه در سال 2021 است.

برخی از آنها تحلیلگران بازار به این نکته اشاره می کند که افزایش تورم، کاهش قدرت خرید از مصرف کنندگان و مشکلات زنجیره تامین، سامسونگ را به دنبال چنین تصمیمی در سال جاری سوق داده است.

علیرغم آنچه که به نظر می رسد یک اپیدمی است ویروس این موضوع مانند گذشته بر بازار گوشی های هوشمند تأثیر نمی گذارد، اما ظاهراً مشکلات جدیدی ظاهر شده است که سامسونگ را مجبور کرده است تا فرآیندهای تولید خود را برای امسال بررسی کند.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط وب سایت کره ای “The Elec”، برخی موارد سامسونگ مجبور شد روند تولید خود را برای سال 2022 تغییر دهد و تولید خود را 40 میلیون دستگاه کاهش دهد.

تخمین تولید موبایل سامسونگ در سال 2022

از این انتشار، سامسونگ تقریباً تولید خواهد کرد 334 میلیون این گوشی هوشمند در سال 2022 هدف گذاری کرده است که ظاهراً می خواهد 284 میلیون دستگاه را با دستگاه های خود تولید کند و 50 میلیون دستگاه دیگر را به شرکت های دیگر تحویل دهد.

در واقع سامسونگ این شرکت قصد دارد امسال 300 میلیون اپلیکیشن موبایل را به بازار عرضه کند. در گزارش اخیر به نظر می رسد این شرکت هدف خود را برای تولید تغییر داده است.

برای مقایسه اعداد و ارقام، لازم به ذکر است که سامسونگ در سال 2020 به دلیل اپیدمی کرونا سال پرباری نداشته و تنها در حدود 250 میلیون این گوشی هوشمند به بازار عرضه شد. در سال 2020، این شرکت 300 میلیون دستگاه تولید کرد که 270 میلیون از آن فروخته شده و در دسترس کاربران قرار گرفت.