سو بورسکی از Reh -Fit for the World of Healthy Fitness – Health Care


جلد بیانیه مطبوعاتی مجله Club Solutions در ماه سپتامبر را ببینید! سو بورسکی از گواهی مسکن وزارت امور خارجه ، مرکز Reh-Fit در مانیتوبا ، کانادا ، و سفر 40 ساله اش در پزشکی بهداشت.

اعلان: مرکز Reh-Fit برای اولین بار در کانادا دارای گواهینامه MFA A است که در آن جایزه ارتقاء سال MFA در سال 2012 و 2020 دریافت شد!

برای خواندن مقاله اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید