نوجوان نیویورکی دوبار در کوئینز تیراندازی کرد ، در شرایط خوبیگزارش ها می گویند یک نوجوان که دوبار توسط فرد مسلح مورد اصابت گلوله قرار گرفت ، یکشنبه شب وارد خانه اش شد.

به گفته نیروی انتظامی ، پسر 14 ساله در خانه در خیابان 136 نزدیک خیابان 243 در جامائیکا در ساعت 9 صبح مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

متوفی به مرکز پزشکی یهودی لانگ آیلند منتقل شد و صبح دوشنبه در وضعیت وخیمی ماند.

نام آن نوجوان در آن زمان فاش نشد.

در این پرونده هیچ اتهامی بازداشت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید