هیدروتراپی | خیلی سالم


آب درمانی یک تکنیک درمانی قدیمی است که از آب برای کمک به بدن برای ترمیم خود ، به قدمت یک انسان استفاده می کند. ما از این تکنیک درمانی بدون اینکه بدانیم استفاده می کنیم. وقتی یخ را با خاکستر لمس می کنید ، یک حوله داغ را به گردن خود می پیچید ، یا هنگامی که خود را در یک حوله داغ غوطه ور می کنید تا ناراحت نشوید ، این یک نوع آب درمانی است.دیدگاهتان را بنویسید