داوطلبان باید بین سطح شغلی باشند-در پایان دوره دستیاری در سطح دانشیار یا در سطح غیر دانشگاهی. در زمان درخواست باید دارای یک پایگاه داده از انتشار و بودجه مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشد. داوطلبان نباید بیش از 15 سال سابقه کار در مقاطع اصلی خود را داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.