چگونه از خود در برابر Omicron محافظت کنید


راهنمای ضروری برای شما و خانواده‌تان در محافظت از خود در برابر Omicron. . . ویروس ها با گذشت زمان کمتر بدخیم می شوند، نه بیشتر. ما این را در طول 100 سال گذشته در ادبیات پزشکی نشان داده‌ایم. و به گفته کارشناسان تا امروز هیچ مدرکی مبنی بر شدیدتر یا بیشتر بودن Omicron وجود ندارد…

پست چگونه از خود در برابر Omicron محافظت کنیم اولین بار در DocMuscles ظاهر شد.