ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا در اواخر چهل سالگی مادری مجرد و زنی شلوغ بود. او تا اواخر دهه 1930 کار خود را شروع نکرد و تا اوایل سال 2020 پروژه بزرگی نداشت. او عضو منطقه TFE South Riding است ، اما این اولین سالی بود که او فقط یک یا دو فصل کار می کرد.

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید