کدام کشورها در مسیر دستیابی به سطح واکسن COVID-19 هستند؟


برای هر کشور ، نرخ واکسیناسیون فعلی به عنوان تعداد متوسط ​​افرادی که جلسه واکسیناسیون روزانه را دریافت کرده اند محاسبه می شود ، در 14 روز گذشتهبه

ما خواهیم گفت که این نسل واکسن تقریباً در بقیه سال یکسان است. با افزودن این رقم مورد انتظار به نسبت افرادی که واکسینه شده اند ، ما تخمین می زنیم چه سهم کسانی که از 1 ژانویه 2022 یک دوز واحد دریافت کرده اند. ما 30 روز فاصله می گذاریم.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش نرخ واکسیناسیون در آینده را که ناشی از تفاوت در معیارهای ثبت نام ، تحویل یا ضعف واکسیناسیون و سیاست های جدید دولت است ، در نظر نمی گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید