یک اپیزود پرسش و پاسخ پاداش دیگر – رژیم غذایی لعنتی


سلام! در اینجا یک پرسش و پاسخ نامنظم و تصادفی وجود دارد! همان چیزی که همیشه آرزویش را داشتی!

باشگاه کتاب Fuck It Diet فقط چند روز دیگر ثبت نام می کند، جزئیات را اینجا ببینید!

و این همان لینکی است که در طول پرسش و پاسخ قول داده بودم