5 دلیل برای دوست داشتن کامبوچا


ما کامبوچا را خیلی دوست داریم. مخصوصا در تابستان. این چای تخمیری با طراوت و رضایت بخش هزاران سال است که منقرض شده است و غنی از موسسات آموزشی است.

کامبوچا مستعمره پررونقی از مخمر و مخمر یا SCOBY دارد. متخصصان مراقبت های بهداشتی را شامل داروهای سمی و پیشگیرانه و داروهایی که می توانند التهاب و التهاب را بهبود بخشند ، ارتقا می دهند. (توجه: این فواید سلامتی از نظر علمی پشتیبانی نمی شود.)

ما واقعاً رونق کامبوچای اخیر را دوست داریم و این واقعیت که در همه جا و در انواع مختلف موجود است. در اینجا 5 دلیل اصلی ما برای دوست داشتن کامبوچا آمده است!

دیدگاهتان را بنویسید