5 نکته که در مورد تغذیه فرزندان شما احساس ناامنی می کند


اعتماد به نفس یعنی باور داشتن به توانایی های خود. به تغذیه اعتماد کنید به این معنی که می توانید به خودتان اعتماد کنید تا غذاهای متنوعی را در یک محیط سازماندهی شده ، حمایتی و بدون غذا به فرزندان خود ارائه دهید.

متأسفانه ، بسیاری از تغذیه کودکان و مشاوره متعادل مملو از ترس و تغذیه از مناسک است. یکی از دلایلی که Sunny Side Up Nutrion را راه اندازی کردیم این بود که ما با آنا و بسیاری از والدین و کودکانی که از اثرات مخرب انواع غذاهای مبتنی بر ترس رنج برده اند کار کردیم. سخت است که با همه صداها راه بروید و از تغذیه فرزندان خود اطمینان داشته باشید! من و آنا به بچه ها غذا می دهیم و زمان هایی نیز وجود دارد که می پرسیم آیا کار ما درست است یا نه.

در اینجا 5 نکته برای افزایش اعتماد به نفس در تغذیه شما آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید