Vigiato: نقد و بررسی فیلم Black Adam – آزادی با ابرقهرمان


Black Adam قرار بود ورود متفاوتی به دنیای سینمایی دی سی باشد و وعده های زیادی وجود دارد که ما در آستانه ورود متفاوتی هستیم. اما بلک آدام واقعا کار متفاوتی است و داستانش با دنیای سینمایی دی سی متفاوت است؟ آن را در ویجایاتو بخوانید

The post نقد و بررسی فیلم Vigiato: Black Adam – آزادی با یک ابرقهرمان اولین بار در دیجیاتو پدیدار شد.