آوریل عضو ماه جنکینز وان لودون


TFE می خواهد از عضو ماه آوریل ماه ما ، جنکینز وان لودون تشکر کند. Skip یکی از اعضای اصلی OL بود که قبل از افتتاح TFE پیوست. او اولین سفر خود به TFE را با کلاه محکم برای جابجایی در خانه با جیسون کانگرلو ، معاون توسعه تجارت ذکر کرد. اسکیپ دین بدن خود را در دهه 1970 با پدرش آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا بچه ها را نگه دارد …

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید