سوپ مینسترون – JSHealth


این سوپ سالم و سالم مینسترون یک گرمای طبیعی زمستانی است. ما مواد سبزیجات را پر کرده ایم و از ماکارونی پالس (ساخته شده از حبوبات) برای افزایش میزان پروتئین استفاده کرده ایم. یک توده بزرگ بسازید و بیش از چند روز از آن لذت ببرید یا برای دسته های بعدی فریز کنید! گرم بودن در غذا خوب است.

ساعت 4 سرو کنید

دیدگاهتان را بنویسید