سپتامبر عضو MonthTom Kuebler of South Riding


TFE می خواهد از تام کوبلر از South Riding برای انتخابش به عنوان عضو در سپتامبر ماه تشکر کند! تام دو سال پیش به TFE پیوست. او قبلاً در 10 سال گذشته با وزنه زدن و استفاده از ماشین آلات در سایر خانه های ریسندگی با او کار می کرد ، اما با افتتاح TFE South Riding او همچنان درگیر بود. تام همچنین سعی کرد مستقل کار کند ، اما می دانست که به تمرکز بیشتری نیاز دارد.

بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید