وبلاگ آنلاین متخصصین تغذیه: آگوست ، ماه ملی ساندویچ


ماه آگوست ماه ملی ساندویچ است. نام این ساندویچ از جان مونتاگو ، چهارمین ارل ساندویچ گرفته شده است. گفته می شود در دهه 1700 ، جان مونتاگو ساندویچ را درست کرده بود زیرا می خواست غذایش را با یک دست بخورد.

سبک ساندویچی عالیدیدگاهتان را بنویسید