کلم و روز سالاد و سالاد وینایگرتاین سالاد ساده و شیرین کیل و روز دارای عطر وینایگرت پوست ، بادام ترد ، خرما شیرین و پنیر پارمسان است. پست Kale and Date Salad and Shallot Vinaigrette برای اولین بار در قایق رویایی داخلی ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید